alumni

No.NamaKota
1CHtBlitar
2CHBlitar
3CHTrenggalek
4Fery Novianto CH,CHtMadiun
5Didik Kediri
6Abdul Ghofur CH,CHtNgawi
7Lailatus Sofiah CH,CHtNgawi
8Arias Triwijaya N CH,CHtNgawi
9Bayu Priambodo CHBlitar
10Cris Avian CHTulungagung
11Erfan Nuryadi CHtPasuruan
12Alfian Kurniawan CH,CHtMalang
13Mufarrihul Hazin CH,CHtPasuruan
14Rudhistiar CH,CHtMalang
15Taufik Kurniawan CHtMalang
16Intan A Safitri, BSS*Jakarta
17CHTrenggalek
18Asih Priyantini CHBlitar
19ChtBlitar
20Luthfiyah Mazidah, S.Psi, CHt,  Yogjakarta
21Aditya Lesamana CH, CPHtSamarinda
22Titik Ayu A CH, CHtTulungagung
23Yahya Agung Wibowo, S.E., S.Pd, CHt, CPHt .Malang
24Nanang Yudhi Kuriawan, S.Pd, CH,CHt Blitar
25dr Wiku Bagas Sanubari, CH, CHtSolo
26Dwi Liliek Kusindarta CH, CHt Yogjakarta
27Cakra Handika Putra S.Psi CH,CHt Jakarta
28Wijang Kuncoro CHtSurabaya
29Dody Arief Krisnawan CHtBlitar
30Jefri Kusherlian CH, CHtKediri
31Akhmad Primadiantono CH, CHt, Surabaya
32Hery Ciptadi, CH, CHtBlitar
33Moh. Agus Arifin CHBlitar
34Erna Wijaya CHBlitar
35Sri Rohana S , CHBlitar
36Muhammad syafiuddin zuhri, CH Blitar

CH ; Certified Hypnosis | CHt : Certified Hypnotherapist | CPHt : Certified Professional Hypnotherapist | CNLP : Certified Neurolinguistic Programming Practitioner | BSS* : Certified Brainwave Self Study | CHGT : Certified Hypnotic Gestalt Therapist